Taneční složky

Cimbálové muziky

Taneční složky

Cimbálové muziky

Národopisný soubor Klobučan

Kde nás letos potkáte?

25.5.2017   Majáles VK - Malý Klobučánek

27.5.       Premiéra filmu Tehdy spolu

2.6.         Farmářské trhy VK - Malý Klobučánek

2.-3.6.     Festival v Opavě - Klobučánek

3.6.         Vystoupení v Púchově - Klobučan

17.6.       Běh naděje VK - Malúšata Klobučánku

22.6.       Den otevř. dveří Domov pro seniory Nedašov - Malý Klobučánek

23.6.       Pietní vzpomínka Konfederace polit. vězňů VK - Malý Klobučánek

25.6.       10:30, Festival Strážnice (amfiteátr Zahrada) - Cérčí CM Klobučan

19.-20.8.  SMBK - odpolední košt vína zahraje CM, v neděli dětské soubory

21.-25.8.  Folklorní tábor Klobučánku

25.-27.8.  Festival v Brně

19.11.      Klobucký skřivánek

1.-3.12.    Mikulášský jarmek

Akce budou postupně doplňovány.

Podivte sa na naše fotky z uplynulých akcí!